IT auditas

IT audito paslaugos

Ar jūs turite supratimą apie savo IT infrastruktūros stipriąsias ir silpnąsias puses? Ar tikrinote savo rezervinių kopijų sistemos būklę ir jų atstatymo galimybes? Ar žinote visų įmonės darbuotojų prieigą prie duomenų ir jų vaidmenis? Ar esate tikri, kad IT ištekliai yra paskirstyti ir naudojami efektyviai?

Mes siūlome atlikti prevencinį IT audito tikrinimą, kuris padės atsakyti į šiuos ir kitus klausimus, taip pat padės jums optimizuoti savo IT infrastruktūrą. Susisiekite su mumis el. paštu info@prodevia.lt arba telefonu +370 640 25095.

IT sistemų auditas

Pranešame apie mūsų audito rezultatus, pateikdami išsamią IT infrastruktūros peržiūrą, kurioje atkreipiame dėmesį į vartotojų prieinamus IT paslaugas, sistemas, trečiąsias šalis, kompiuterines darbo vietas ir naudotojus, serverius, jų funkcijas, tinklo įrangą, rezervinio kopijavimo sistemas, antivirusines programas ir kitus elementus. Be to, mes išsamiai aptariame pastebėjimus ir pateikiame rekomendacijas.

Paslaugų planai

Standartinis

Kompiuterizuotų darbo vietų identifikavimas, informacijos apie jas surinkimas

Informacijos apie serverius, jų vaidmenis/funkcijas surinkimas, jų schemos

Tinklo įrenginių identifikavimas ir architektūra

Informacijos apie organizacijos kritines programas, jų kritinį pasiekiamumą surinkimas

Kompiuterinės ir programinės įrangos būklės įvertinimas

Vartotojams prieinamų IT servisų ir informacinių sistemų analizė

Organizacijos IT infrastruktūros įvertinimas, dokumentacija, rekomendacijos efektyvumo gerinimui ir priežiūros optimizavimui

Profesionalus

Kompiuterizuotų darbo vietų identifikavimas, informacijos apie jas surinkimas

 

Informacijos apie serverius, jų vaidmenis/funkcijas surinkimas, jų schemos

 

Tinklo įrenginių identifikavimas ir architektūra

 

Informacijos apie organizacijos kritines programas, jų kritinį pasiekiamumą surinkimas

 

Kompiuterinės ir programinės įrangos būklės įvertinimas

 

Vartotojams prieinamų IT servisų ir informacinių sistemų analizė

 

Išorinės IT informacijos analizė ir vertinimas (išoriniai IP adresai, domenai, tinklapiai)

Organizacijos IT saugumo būklės įvertinimas: duomenų rezervinio kopijavimo ir nepertraukiamumo užtikrinimas; informacijos saugumas

IT valdymo procesų analizė

Galimų grėsmių ir jų tikimybių, atsižvelgiant į identifikuotus pažeidžiamumus, įvertinimas

Organizacijos IT infrastruktūros įvertinimas, dokumentacija, rekomendacijos efektyvumo gerinimui ir priežiūros optimizavimui

Jeigu turite Jums rūpimų klausimų, kviečiame pokalbiui su mūsų konsultantais

SKUBI PAGALBA 24H/7

info@prodevia.lt